Formularz zamówienia

  Dane firmy

  Osoba upoważniona do podpisania zamówienia

  Osoba upoważniona do odbioru i zdania maszyny

  Szczegóły dotyczące zamówienia

  Przewidywany termin odbioru

  Przewidywany termin zwrotu

  Zamawiam operatora z uprawnieniami UDT
  taknie

  Upoważniam do wystwienia faktury VAT bez podpisu
  taknie

  

  Infolinia
  511 794 497